Logo Brico Cross

Volgende wedstrijden:

We zien u graag volgend seizoen terug!

Logo Brico Cross

Volgende wedstrijden:

We zien u graag volgend seizoen terug!

Logo Brico Cross

Volgende wedstrijden:

We zien u graag volgend seizoen terug!

Logo Brico Cross

Volgende wedstrijden:

We zien u graag volgend seizoen terug!

Cofidis
Voor de makers
Beko
Mercedes
Prik & Tik
Lampiris
betFIRST
Pauwels
Jupiler
Herva
Sport Vlaanderen

Contact

CONTACT en HUISHOUDELIJK REGLEMENT:


CONTACT:
publiciteit:
sponsoring@brico-cross.be
informatie over vip-mogelijkheden:
vip@brico-cross.be
informatie over pers/media:
Accreditaties@gmail.com


HUISHOUDELIJK REGLEMENT SEIZOEN 2018-2019:

Artikel 1

Iedereen die het parcours van de Brico Cross betreedt is gehouden de richtlijnen op te volgen welke door de inrichters worden gegeven in het kader van de veiligheid en/of ter voorkoming van overlast. In geval van niet-naleving ervan, hebben de inrichters het recht personen de toegang tot de Brico Cross te ontzeggen en/of te verwijderen.

Artikel 2

NIET TOEGELATEN 

*PERSONEN JONGER DAN 12 JAAR ZONDER BEGELEIDING van een aangestelde meerderjarige voogd of ouders

*EIGEN DRANK OF ANDERE VLOEISTOFFEN

 *GEVAARLIJKE VOORWERPEN

 *DRANK MEENEMEN BIJ HET VERLATEN VAN HET EVENEMENT

 * DIEREN (uitgezonderd geleidehonden)

Artikel 3

Op het terrein is enkel verbruik van dranken in plastic bekers en/of blik toegestaan.
Glas is enkel toegestaan binnen de VIP ruimtes (uitgezonderd eventuele terrassen).

 De inrichters behouden zich het recht voor:

1. de leeftijd van de bezoeker te controleren aan de hand van om het even welk document dat zijn/haar leeftijd bewijst;

2. de zakken van de kledij te doen ledigen door de bezoeker;

3. de handtassen en andere tassen te doen openen en/of ledigen door de bezoeker;

Artikel 4

De inrichters behouden zich bovendien het recht voor om de toegang tot de Brico Cross te ontzeggen of van het terrein te verwijderen, elke persoon:
1. verdacht van het in bezit zijn van wapens, drugs of elk ander voorwerp dat een gevaar inhoudt voor de veiligheid;

2. waarvan het gedrag laat veronderstellen dat hij/zij zich inlaat met de handel in drugs of die in het verleden in het bezit gevonden werd van wapens of drugs op het evenement of de omgeving ervan;

3. die ernstige moeilijkheden veroorzaakt of veroorzaakt heeft in het verleden op het evenement of de omgeving ervan;

4. die onder invloed is van alcohol of drugs.

Artikel 5

Bij afsluiting van het evenement om veiligheids-of andere redenen kunnen ook de mensen met een geldig toegangsbewijs de toegang tot het evenement ontzegd worden (tijdelijk).

Artikel 6

Er worden geen goederen in bewaring genomen.

Artikel 7

Bij vaststelling van een misdrijf worden steeds de politiediensten op de hoogte gebracht